skip to Main Content
Menu

Có nên hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay không?

Có rất nhiều lý do sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được ký kết thành công nhưng bạn lại muốn hủy bỏ hợp đồng này. Vậy có nên hủy hợp đồng bảo thọ hay không? Hãy cùng Dai-ichi Thanh Xuân 2 tìm hiểu nhé.

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một dạng hình thức giấy tờ có giá trị về mặt pháp lý, thể hiện sự thỏa thuận giữa 2 bên (Người mua bảo hiểm và người bán bảo hiểm). Trong đó ghi rõ những nghĩa vụ và quyền lợi giữa bên mua bảo hiểm, công ty bán bảo hiểm, bên thứ 3 (người được thừa hưởng bảo hiểm hoặc người mua bảo hiểm, người đại diện theo pháp luật người được bảo hiểm), người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Hình ảnh có liên quan

2. Hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không

 Theo Điều 23, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 quy định như sau:

Điều 23. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm;
 2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn th thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;
 3. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Vậy theo quy định trên thì khách hàng có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trong trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ mà khách hàng tham gia để được tư vấn, hướng dẫn.

Hình ảnh có liên quan

Bên cạnh đó thì khách hàng cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Các chứng từ có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm
 • Giấy tờ tùy thân: CMT/ Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Giấy hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Mẫu tại công ty bảo hiểm).

3. Hậu quả của việc hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ theo điều 24, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm như sau:

Điều 24. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

 1. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 2. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này, bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người.
 3. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn đóng phí; bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời gian gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm con người.
 4. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy trong trường hợp khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng. Giá trị hoàn lại nhận được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm.

Theo Khoản 2, Điều 35 của Luật Kinh doanh bảo hiểm này quy định như sau:

Điều 35. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

 1. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Theo đó, nếu hợp đồng bảo hiểm vì lý do nào đó bị hủy ngang trước khi đóng đủ hai năm phí, khách hàng sẽ không nhận được tiền hoàn lại.

4. Có nên hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Từ những quy định trên cho thấy, trong mọi trường hợp, hủy hợp đồng bảo hiểm giữa chừng sẽ gây thiệt hại tài chính cho chính bạn và cho cả công ty bảo hiểm. Vì vậy, không nên hủy hợp đồng bảo hiểm khi chưa đến kỳ đáo hạn hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Nếu vì lý do bất khả kháng nào đó, bạn vẫn có nhiều lựa chọn để giữ hợp đồng tiếp tục hiệu lực nhằm duy trì quyền lợi bảo hiểm như:

 • Vay từ giá trị hoàn lại của hợp đồng,
 • Vay dựa trên số phí bạn đã đóng,
 • Điều chỉnh giảm mệnh giá hợp đồng… .

Đặc biệt, bạn nên tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin này với công ty bảo hiểm trước khi có quyết định ngừng giữa chừng hợp đồng bảo hiểm.

Để đảm bảo quyền lợi, trước khi mua bảo hiểm cần cân nhắc kỹ nhu cầu của mình, khả năng đóng phí. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là lập kế hoạch dài hạn, đòi hỏi sự cam kết lâu dài, ổn định.

Hình ảnh có liên quan

Vì vậy hãy tham gia với mức phí khoảng 10% thu nhập của bạn để khi có sự biến động về thu nhập thì khoản đóng bảo hiểm hàng kỳ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và bạn vẫn có thể tham gia được nhiều hợp đồng bảo hiểm nữa.

Trên đây là những chia sẻ của Dai-i chi Thanh Xuân 2, hi vọng những thông tin này của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn