skip to Main Content
Menu

Chu Lan Anh

“Sức khỏe của tôi hơi yếu, thường xuyên hay đau ốm. Được nghe DAI-ICHI tư vấn có thể bảo vệ trước 35 bệnh hiểm nghèo thế là tôi tham gia để dự phòng rủi ro, dạo này bệnh tật thì tùm lum cả. Tôi cũng đang tham khảo thêm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE của DAI-ICHI, nếu được chi trả hoàn toàn viện phí thì quá tốt. Tôi thường hay đi khám chữa bệnh, mỗi lần khám ra cầm tờ hóa đơn mà muốn nản…”

Chu Lan Anh
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn