skip to Main Content
Menu

Nguyễn Việt Hải

Cuộc sống này rất mong manh, chúng ta không biết trước được điều gì cả, vậy nên hãy tự bảo vệ con cái mình bằng 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Cảm ơn Dai-ichi Thanh Xuân 2 đã tư vấn cho tôi lựa chọn cho mình gói sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho cả hai mẹ con.

Nguyễn Việt Hải
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn