skip to Main Content
Menu

Vũ Ngọc Cương

“Ban đầu tôi cũng không quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ vì nghĩ mình chưa cần thiết. Nhưng khi ông bạn tôi mất đột ngột vì tai nạn, vợ con để lại không ai lo lắng, bản thân lúc còn thì lại là nguồn thu nhập chính nên gia đình càng thêm khó khăn, thế là tôi suy nghĩ lại. Thôi thì ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, trích một ít tiền để lỡ có chuyện gì thì vợ con cũng đỡ. Tính đến nay thì tôi tham gia DAI-ICHI cũng hơn 5 năm rồi… ”

Vũ Ngọc Cương
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn