skip to Main Content
Menu

Chia sẻ của Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc

Các Anh Chị Em Thanh Xuân 2 thân mến.

Đầu năm 2018, Ban Giám Đốc có đến thăm và khai xuân văn phòng chúng ta. Trong không khí hân hoàn chào đón năm mới, Anh Ngô Việt Phương – GDKDMB đã xúc động chia sẻ, đồng thời động viên và khơi nguồn cảm hứng cho tất cả các Anh Chị Em trong công ty. Bài chia sẻ là sự quan tâm sâu sắc của BGD nói chung và của Anh Phương nói riêng dành cho ACE quân dân Thanh Xuân 2. Kết thúc buổi gặp mặt đầu xuân, để đáp lại tình cảm của BGD dành cho Văn Phòng các Anh Chị quản lý đã cam kết năm nay Thanh Xuân 2 nhất định sẽ bứt phá nhất định sẽ thành công.

Ngày hôm nay Tôi xin được chia sẻ lại đoạn vi deo mà Tôi đã quay lại như một lời nhắc hàng ngày cho Tôi và các ACE rằng năm nay nhất định chúng ta phải bứt phá nhất định chúng ta phải thành công.

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn