skip to Main Content
Menu

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA – VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023

Z4795344944347 6a623e0c7fc94d3b4a9291b96bfe9711

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2023, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Pháp và Bỉ, cụ thể như sau:
1. Thời gian (dự kiến): từ ngày 29/11/2023 đến 06/12/2023
2. Địa điểm: Paris (Pháp), Brussels (Bỉ)
3. Ngành hàng: Ưu tiên nông nghiệp thực phẩm, chế biến chế tạo, da giày, dệt may, điện tử, hàng tiêu dùng…
4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm XTTM địa phương, Hiệp hội ngành hàng); khu công nghiệp, khu chế xuất, đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương.
5. Chi phí: Mỗi doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Đoàn sẽ được Nhà nước hỗ trợ 01 vé máy bay khứ hồi cho 01 đại diện của đơn vị và một số chi phí tổ chức các chương trình giao thương. Các chi phí khác do DN tự chi trả.
6. Thời hạn đăng ký tham gia: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Inbox Mrs Lan Phương – 0917.111.396
Phu trách kết nối thương mại VABA

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn