skip to Main Content
Menu

Cùng Dai-ichi đi qua mùa dịch Covid

Với mục tiêu tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng Khách hàng trước tình hình dịch bệnh Covid-19, trên tinh thần “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng gửi đến quí Khách hàng chương trình bảo vệ như sau:

144985419 164102718810582 8327565688803565990 O

Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người được bảo hiểm được xác định nhiễm Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính 20 triệu đồng/người.

Chương trình này được áp dụng trong thời gian từ ngày 03/02/2021 cho đến hết ngày 30/06/2021 hoặc theo thông báo của Dai-ichi Life Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong tất cả các sản phẩm của Dai-ichi Life Việt Nam, bệnh do nhiễm Covid-19 không thuộc quy định loại trừ bảo hiểm. Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do nhiễm Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết ưu tiên xử lý nhanh các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng.

 

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn