skip to Main Content
Menu

“ĐẶC QUYỀN” 21 NGÀY CÂN NHẮC KHI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 

“ĐẶC QUYỀN” 21 NGÀY CÂN NHẮC KHI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ💞
🌟 Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, sau khi ký kết và nhận hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có 21 ngày để suy xét thật thấu đáo về hợp đồng bảo hiểm hiện tại. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh việc vẫn được doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ, khách hàng có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm:
✔️ Thay đổi hoặc bổ sung quyền lợi bảo hiểm.
✔️ Tăng hoặc giảm mệnh giá của hợp đồng bảo hiểm.
✔️ Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và được hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, bao gồm cả phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ, sau khi trừ đi các khoản phí (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
395402263 725960169569017 2215786232647556483 N
💯 21 ngày này được ví như “thời gian vàng” để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Khách hàng nên tận dụng tối đa “21 ngày vàng” để xem xét kỹ thông tin về quyền lợi, các trường hợp loại trừ, trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, khả năng tài chính của bản thân và gia đình…
✔️Không phải mọi sản phẩm bảo hiểm đều có quyền lợi 21 ngày cân nhắc. Người tham gia cần đọc kỹ mô tả sản phẩm hoặc trao đổi với Tư vấn Tài chính ngay từ đầu.
👉 Bạn muốn biết thêm về các giải pháp bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam? Vui lòng liên hệ Hotline 0917.111.396 để được tư vấn, tìm hiểu thông tin chi tiết nhé
————-
“Hiểu đúng – Bảo vệ đủ” là chuyên đề trang bị cho khách hàng những thông tin đầy đủ và chính xác về bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình một cách tối ưu nhất.
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn