skip to Main Content
Menu

ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI

📌 Hiện nay “Hiểu biết chuyên sâu về tài chính cá nhân và quản lý tài chính cá nhân” là xu thế, xu hướng và bắt buộc nếu muốn trở thành người xuất sắc trong công việc này.
📌 Làm chủ tài chính là làm chủ cuộc sống là làm chủ cuộc đời, là nền móng vững chắc để thành công.
📌 Hiểu được điều đó nhằm giúp Ace có 1 nền tảng tạo nên sự khác biệt, là những Tư vấn tài chính thực thụ, không chỉ hiểu biết về bảo hiểm mà còn hiểu biết sâu về tài chính để tư vấn và trao giá trị cho khách hàng, giữ chân khách hàng và để khách hàng cũ giới thiệu thêm kh mới.
📚 💪 Văn phòng Thanh Xuân 2 tổ chức buổi huấn luyện đặc biệt dành cho toàn thể đội ngũ TVTC với chủ đề: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI cùng khách mời có 8 năm là chuyên gia đào tạo Anh: Nguyễn Tài Tuệ
Thời gian: 08h – 17h Thứ 7 ngày 06/01/2024
Địa điểm: 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Trân Trọng!

Z5037909782117 00c4f53b0a81daf6b6cc866931eeb989 Z5037909792977 D52de487c5a01dd74d211a8f2833e8a5

 

 

 

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn