skip to Main Content
Menu

GIẢI PHÁP BẢO HIỂM NHÂN THỌ – ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH TRONG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Z4645358566420 585c7bfc333089fcc00e83355a35e57f

𝙇𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙩𝙪̛̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙩𝙞̣𝙘𝙝 𝙃𝙤̣̂𝙞 đ𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙖̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣- 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝘾𝙝𝙖 𝙂𝙞𝙖̀𝙪 𝙆𝙚𝙞𝙩𝙝 𝙅𝙘𝙪𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙃𝙖𝙢 𝙂𝙞𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙝𝙪̉ 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥:

1. Bất kỳ quyết định bán doanh nghiệp hay không, con đường tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và tạo giá trị đầu ra vẫn giữ nguyên: Đó là tăng thu nhập và kiểm soát rủi ro.

Z4645358576910 311371a6890eeff88363f7368984d50f

2. Một số rủi ro có thể kiểm soát, nhưng hầu hết các rủi ro không kiểm soát được. Cho dù rủi ro bên trong hay bên ngoài có thể kiểm soát hay không thể kiểm soát điều quan trọng nhất của một chủ doanh nghiệp là bạn cần sớm xác định những rủi ro này vẫn luôn chú ý đến chúng. Dù bạn tài giỏi đến thế nào thì cẩn trọng vẫn hơn.

Z4645358579316 Adf3dd2297cccb14829b15307df2fec5
3. Điều cần ghi nhớ: Là một chủ doanh nghiệp, bạn cần giảm thiểu các rủi ro bên trong, bên ngoài và tính khả đoán và tính bền vững của luôn thu nhập trong tương lai của doanh nghiệp.

4. Là chủ doanh nghiệp hãy suy nghĩ xem điều gì có thể làm gián đoạn luồng thu nhập trong tương lai của doanh nghiệp? Điều gì có thể khiến doanh thu giảm hoặc chi phí tăng lên?

5. Là chủ doanh nghiệp hãy nghiêm túc về việc xây dựng một hàng phòng thủ hạng nhất và tạo ra sự thành công bền vững về tài chính thông qua việc sử dụng đòn bẩy của BH nhân thọ, hiểu về VỐN, hiểu cơ chế thị trường & cơ chế Vốn.

👉 Vậy Vốn Là gì ?
Cơ chế Vốn Là gì?
Thế nào là Đòn Bẩy?
Dùng Đòn Bẩy như thế nào?

Z4645358587051 728905e6bf54a5685b11675705979177
Chúc mừng 15 chủ Doanh nghiệp đã nhận được giá trị qua HT VIP giành cho các chủ Doanh Nghiệp
Quý chủ Doanh nghiệp nào quan tâm thì vui lòng Inbox để nhận thông tin đăng ký cho chương trình sau khi có thông tin nhé ạ!
Trân trọng!
Mrs Vũ Lan Phương
GĐ VP Dai-ichi Life Thanh Xuân 2
GĐ Cty Ngọc Khánh Đại Phát
#CoachtaichinhDoanhnghiep
#Baohiemdoanhnghiep

 

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn