skip to Main Content
Menu
Daiichi Chi Trả Cho Khách Hàng

Daiichi chi trả cho khách hàng

  Nam Mô A Di Đà Phật Khi tham gia BHNT không ai nghĩ rằng mình sẽ đứng ở đây để đc nhận Quyền lợi. Nhưng.... Sáng ngày 30/07/2017. Dai…

Chi Trả Khách Hàng Bị Gãy Tay

Chi trả Khách Hàng bị Gãy Tay

Chú là Bùi Tường Vỹ. Ngày đó thông qua điện thoại Tôi có tiếp cận và mời chú đến tham dự một hội thảo bảo hiểm của công ty tổ…

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn