skip to Main Content
Menu

Khi muốn hủy bỏ hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ, tôi sẽ nhận bao nhiêu giá trị hoàn lại và bảo tức tích lũy?

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, nếu được công ty chấp thuận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng sẽ được phát hành. Khi đó, khách hàng có thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng. Trong thời hạn 21 ngày này, khách hàng có quyền thay đổi mức phí, tăng giả mệnh giá sản phẩm chính – sản phẩm bổ sung, thêm vào hoặc bớt đi các sản phẩm phụ để phù hợp với nhu cầu và mong muốn bảo vệ của gia đình mình, thậm chí nếu không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì có quyền nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa và các chi phí khác, nếu có. Tuy 21 ngày là thời gian “cân nhắc” như vậy nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho khách hàng theo đúng điều khoản hợp đồng. Sau thời gian cân nhắc 21 ngày, nếu buộc phải buộc phải hủy ngang hợp đồng bảo hiểm trước khi đáo hạn, thì sẽ không nhận lại được gì. (Theo khoản 2, điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đóng phí dưới 2 năm, nếu đóng phí từ 2 năm trở lên thì nhận lại giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm)

Trong hai năm đầu mặc dù khách hàng chỉ mới đóng vài kỳ phí bảo hiểm nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm khách hàng vẫn được công ty trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo đúng mệnh giá hợp đồng đã k‎ý.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn T. ở Ba vì tham gia bảo hiểm mệnh giá 860 triệu đồng, với mức phí đóng gần 10 triệu/năm nhưng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra (bị ong đốt dẫn đến tử vong) khoảng một năm sau khi ký hợp đồng, công ty bảo hiểm đã chi trả cho anh là 860 triệu đồng cùng với bảo tức tích lũy tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn