skip to Main Content
Menu

Phí bảo hiểm khi tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ có thể được thanh toán theo các hình thức nào?

Quý khách có thể áp dụng hình thức thanh toán phí Bảo hiểm Nhân thọ qua các hình thức sau:

  • Đăng ký trích phí tự động;
  • Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking ).
  • Thanh toán phí thông qua Thu phí viên
  • Thanh toán thông qua các bưu cục của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam trên toàn quốc.
  • Thanh toán thông qua các chi nhánh ngân hàng trên cả nước
  • Thanh toán phí trực tiếp tại Quầy Thu Ngân các văn phòng Chi Nhánh Dai-ichi trên toàn quốc.
  • Thanh toán phí trực tiếp tại các phòng giao dịch của ngân hàng.
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn