skip to Main Content
Menu

Tham gia bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng, việc nào có lợi hơn?

Mỗi loại hình tiết kiệm, tích lũy, đầu tư đều có những mặt lợi ích khác nhau, Chúng ta khó có thể so sánh 02 hoạt động khác biệt này. Tuy nhiên, có thể tóm tắt như sau: Tham gia bảo hiểm

  • Phí bảo hiểm được thanh toán chia đều hàng năm, không phải thanh toán một lần ngay ban đầu
  • Được chia bảo tức hằng năm
  • Được bồi thường Số tiền bảo hiểm và tổng bảo tức
  • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong quá trình tham gia hợp đồng
  • Được nhận lại số tiền bảo hiểm & tổng bảo tức khi Hợp đồng đáo hạn

Gửi tiết kiệm ngân hàng

  • Số tiền gửi tiết kiệm nộp một lần ngay ban đầu
  • Được nhận lại tổng vốn gốc và lãi khi đáo hạn tiền gửi
  • Được chia lãi suất tiền gửi
  • Được hoàn trả tổng số tiền đã gửi

Từ chi tiết trên ta có thể thấy rõ Bảo hiểm nhân thọ đem đến sự bảo vệ tài chính mà tiền gửi Ngân hàng không có. Đặc biệt với trường hợp sự cố không may xảy ra khi thời gian tiết kiệm quá ngắn, số tiền tiết kiệm chưa đủ lớn để trang trải cho những sự kiện gián đoạn thu nhập hoặc không còn thu nhập để trang trải cho gia đình.

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn