skip to Main Content
Menu

VÌ SAO CẦN DUY TRÌ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LÂU DÀI?

VÌ SAO CẦN DUY TRÌ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LÂU DÀI? 🤔
420947651 780038090827891 20306462383620696 N
👉 Tính kỷ luật trong việc duy trì hợp đồng bảo hiểm trong dài hạn là cách tốt nhất để bạn luôn được bảo vệ an toàn tài chính và chăm sóc sức khỏe không gián đoạn, đồng thời đạt được các mục tiêu tích lũy tài chính cho tương lai.
⚡ Trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, bạn cần lưu ý số tiền nhận được khi chấm dứt hợp đồng sẽ bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn và Khoản nợ (nếu có). Tùy vào từng sản phẩm, Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn thường được áp dụng trong 10 năm hợp đồng đầu tiên. Khoản phí này có thể tạo ra sự chênh lệch giữa Giá trị hoàn lại và tổng phí bảo hiểm bạn đã đóng.
🛡️ Vì vậy, bạn luôn được khuyến khích duy trì đóng phí để đảm bảo duy trì Hợp đồng bảo hiểm hiệu lực lâu dài theo thời hạn đã quy định trên hợp đồng và nhận được quyền lợi bảo hiểm tối ưu khi đáo hạn. Đặc biệt, khi tham gia bảo hiểm càng sớm thì mức phí bảo hiểm sẽ càng thấp và thời gian bảo vệ càng dài!
————-
“Hiểu đúng – Bảo vệ đủ” là chuyên đề trang bị cho khách hàng những thông tin đầy đủ và chính xác về bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình một cách tối ưu nhất.
Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn